Web Tabanlı Programlama

Web Tabanlı Programlama Hizmetleri

Web Tabanlı Programlama

Programlama; bilgisayarın donanım için komutlandırılması,bilgisayara yön veren kelimeler, kodlamalar ve aritmetik işlemlerdir. Bilgisayar programlarının yazılımı, test edilip, bakımının yapılması işlemleri olarak da tanımlanır. Bu işlemlerin internet destekli yapılması da web tabanlı programlamadır. Web tabanlı programlama işletmelerin internet üzerinden ulaşmak istedikleri tüm verileri anında alabilmelerini sağlar.

 

Restoran Yazılımı

Restoranların satın alacakları web tabanlı restoran yazılımı, işletmenin stok takibi, kar zarar hesaplamaları, ürün maliyetlerinin hesaplanması, günlük satışların anında ulaşılmasında, satışların istenilen programa aktarılmasında, fire hesaplamalarında, personel maliyetinin hesaplanmasında da kullanılmaktadır. Bunlar dışında eksik ürün bildirimi yapmasında, ürün tedariki aşamasında ihtiyacın bildirimini yapması, sanal ortamda üretim yapılarak günlük maliyetin çıkarılması gibi tüm verilere anında ulaşılması gibi konulara yardımcı olan restoranların kullandığı yazılımlardır.

 

Stok Takip

Stok miktar, giriş ve çıkışlarının yapılmasıdır. İşletmelerin üretim yaptıkları, satmak, tüketmek ya da üretiminde kullanılacak ürünlerin işletme içerisinde barındırılması haline stok denir. İşletmenin, satmak üzere aldığı veya satacağı ürünü üretmek için kullandığı her malzemenin kaydı web tabanlı stok takip sisteminin işleyiş mekanizmasını oluşturmaktadır. Her stokun işletmeye bir maliyeti vardır. Bu sebeple işletmenin karlılığını arttırmak için stok seviyesinin en aza indirgenmesini sağlayacak stoklama seviyesini belirleyebilmektir. Stok en aza indirgenen seviyede tutulur fakat müşteriye ürün tedarik edilmelidir. Bu durum da etkin bir tedarik zinciri kurulması gerekmektedir. Devamlı takip edilebilir ve düşük maliyetli tedarik, stok takibinin amaçlarındandır ve firmaya, stokun maliyeti düşüktür.