Teknopark Danışmanlığı

Teknopark Danışmanlığı

Teknopark Danışmanlığı

Dünya'da ve Türkiye'de üniversite-sanayi işbirliğini kurmak amacıyla oluşturulmuş, sanayi sektöründe teknolojinin payını artırmak amacını güden, aynı zamanda devlet desteği ile Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi amaçlanan, belli bölgelere Teknopark bölgesi denmektedir.

Özellikle ülkemizde yeni yeni oluşturulan Teknopark desteklerine aşina olmayan girişimcilere destek vermek amacı ile Teknopark Danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. Tamamen girişimcilerin projelerine odaklanmalarını ve gereksiz yere zaman harcamaması amacı ile vermiş olduğumuz Teknokent Proje Danışmanlığı hizmetlerimiz ile girişimciler ve Kobiler hak ettikleri devlet desteklerinden sorunsuz ve hızlı bir şekilde yararlanabileceklerdir.

Tekonokent Teşvikleri ile Sanayi-Üniversite iş birliğini oluşturmayı hedefleyen hükumetimiz, bu alanda yapılacak olan maliyet düşürmeye ve ürün geliştirmeye destek olabilecek her türlü teknolojik gelişmeye sonuna kadar destek verdiğini belirtmektedir. Uluslararası alanda şirketlerimizin rekabet edebilir seviyelere gelebilmesi amacı ile verilen teknokent teşvikleri ile tüm maddi ve manevi destekler sağlanmaktadır.

İlk olarak silikon vadisinde ortaya çıkan daha sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kullanılan Teknopark projeleri, ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Teknopark teşvikleri ile amaçlanan inovatif fikirler üretmektir. Bu nedenle Teknoparkta olan Ar-Ge çalışmalarına destek teşvikleri daha önce hiçbir devlet desteğinde sunulmamıştır.

Teknopark Danışmanlığı Kapsamında Şu Hizmetleri Vermekteyiz;

 • Başvuru dosyasının hazırlanması
 • Yapılan başvuru işlemlerinin yürütülmesi
 • Şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi
 • Teşviklerden ve hibe desteklerinden %100 oranında yararlanılabilmesi amacı ile çalışmalar
 • Teşviklerden ve hibe desteklerinden %100 oranında yararlanılabilmesi amacı ile çalışmalar
 • Şirketin aylık vergi raporlarının oluşturulması
 • Şirketin proje sonuç raporlarının hazırlanması
 • Gerektiği durumlarda başvurunun revize edilmesine destek oluyoruz

 

Teknokent Proje Danışmanlığı

Şirketimiz Teknokent proje danışmanlığı hizmetleri ile kişi ve kurumlara oldukça önemli hizmetler vermektedir. Teknokent proje danışmanlığı hizmetlerimiz ile amaçladığımız, girişimcilerin mevcut fikirlerine daha yoğun bir şekilde odaklanıp gereksiz belge, imza vs. gibi zaman harcayıcı işlerden uzak durmalarını sağlamaktır.

Teknokent Proje Danışmanlığı Hizmetlerimiz Kapsamında;

 • İşletmenin mevcut Ar-Ge altyapısını analiz ediyoruz ve buna göre artı ve eksik yönleri anlatıyoruz. Yani bir swot analizi ile teşviklerden nasıl daha kolay yararlanılabileceğinin analizini yapıyoruz.
 • Geliştirilmesi amaçlanan projelere ilişkin kısa ve orta vadeli verimi artırıcı stratejiler geliştiriyoruz.
 • Başvuru dosyasının hazırlanmasına ve bu dosyanın sunulmasına yardımcı oluyoruz.
 • Tüm bu dosya hazırlanma sürecinde ve dosyanın sunulması aşamasında şirket yöneticilerine yönlendirmelerde bulunuyoruz.

 

Teknokent Teşvikleri

Teknopark teşvikleri bilindiği gibi 2023 yılına kadar uzatılmıştır. Bu durumda sanayi alanında yeni projeler geliştirmek isteyen kişi ve kurumlar için çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Teknokent teşviği adı altında gelir ve kurumlar vergisi stopajı teşviği, personel ücret vergileri stopajı teşviği, kdv muafiyeti, sigorta pirimi teşviği ve atık su teşviği gibi birçok teşvikten yararlanılabilmektedir.

Yukarıda saymış olduğumuz tüm Teknokent teşviklerinden başarılı bir şekilde yararlanabilmek için ise mutlaka kurumsal Teknokent proje danışmanlığı hizmeti veren firmalar ile çalışmalısınız aksi halde yararlanamadığınız her teşvik size artı bir masraf olarak geri dönecektir.