İhale Danışmanlığı

İhale Danışmanlığı Hizmetleri

İhale Danışmanlığı

İhale Danışmanlığı hizmeti kamu kuruluşları, şahıslar veya özel sektör firmaları için sunulmakta olan firma veya şahısların ihtiyaçlarını belirlemektedir. İhtiyaçlar belirlendikten sonra en uygun fiyatlar ile ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır. Danışmanlar istenilen alanlarda tecrübeli ve bilgili olmakla beraber tüm satın alma süreci kendilerinin gözetimi ve denetimi altında yürütülmektedir. Danışmanlık hizmeti ile birlikte kişi veya kurumların hata yapmalarının önüne geçilmektedir.

 

Teknik Şartname Hazırlama

Teknik Şartname Hazırlama uzmanlık ve dikkat gerektiren bir iştir. Öncelikli olarak yer alması beklenen hükümlerin kesin olması ve taleplerin açık şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesinin yanında hiçbir maddenin kendileri içinde çelişmesi de yapılmamalıdır. Şartnamelerde belirli bir marka veya model belirtilmemelidir. Özellikle istenilecek olan bir malzeme veya parça bulunuyorsa da veya dengi gibi ifadelerin de kullanılması gerekmektedir.

 

Ürün ve Hizmet Tespiti

Sözleşme yapılırken veya herhangi bir ihale sırasında iki tarafından beklediği ve yapılması istenilen durumların kesin olarak kararlaştırılması gerekmektedir. Ürün ve Hizmet Tespiti iki taraf arasında sözlü olarak görüşülen her konunun yazıya dökülmesi anlamını taşımaktadır. Kullanılacak ürün ve miktarlarının yanında verilecek hizmetin de kapsamlı olarak yer aldığı bu durum iş sonucunda iki tarafında beklentisinin karşılanmasını ifade eder. Alıcı taraf satıcı tarafa karşı hangi malzeme veya parçaların kullanılmasını beyan etmek durumundadır. Satıcı ise alıcıya vereceği hizmeti ve hangi şartlarda vereceğini söylemektedir.