Danışmanlık

Yazılım Danışmanlığı Hizmetleri

Danışmanlık

Kuruluşlar ve işletmeler bünyelerinde bulunan tüm departmanları için, sorun çözme ve ihtiyaç giderme konularında danışmanlık hizmetleri alırlar. Son yıllarda ivmeli bir yükseliş gösteren bu sektör, her geçen gün yeni alanları da içerisine alarak bu hizmetlerin kapsamını genişletmek ve artan talebi karşılamak adına yeni danışmanlar yetiştirmektedir. Danışmanların özel bir alanda uzmanlaşmış, bilgi ve becerilerini aktarabilme özelliklerine sahip, hizmet verilen kurumun işleyişine uygun bir şekilde planlayan kişidir.

 

Proje Danışmanlığı

Verilen işi, proje hedeflerine uygun ve en verimli şekilde gerçekleştirecek, proje süresince ekibine destek veren, projede görev alan tüm kişileri koordine edebilen, proje yönetimine ve uygulamasına hakimolan kişi veya kurumlar proje danışmanlığı hizmeti vermektedir. Tüm proses aşamalarını oluşturur ve önderlik yapar. Projede oluşabilecek problemlerin çözümünü sağlar, çözüm odaklı bir öngörü ile problemlerle karşılaşılmamasını sağlar. Proje danışmanı, bütün süreçlerde takımın teknik ve proje dokümantasyon sağlamasının yanında ölçme ve değerlendirmesini de sağlar.  

 

Teknoloji Danışmanlığı

Şirketlerdeki kurumsal kimliğin güçlenmesindeki en önemli unsurlardan biri olan teknoloji, her alanda kendini gösterdiği gibi takip edilmesi son derece önemlidir. İş dünyasının günümüz teknolojisinde rakipleriyle rekabet gücünü arttırması, bilgi teknolojilerinden daha çok yararlanması ile doğru orantılıdır. Şimdilerde Ticari başarı; iyi yapılanan, son sistem web tasarımlı, kesintisiz hizmet veren  bir teknoloji altyapısı ile sağlanmaktadır. Teknoloji danışmanlığı, bilgi işlem planlama, yapılanma, kurulum ve yönetiminde firmalara destek vermektedir.