Saha Operasyonları

Saha Destek Hizmetleri

Saha Operasyonları

Saha Operasyonları, saha organizasyonlarını düzenlemek, üst birimlere bilgi aktarımını sağlamak ve saha ile diğer birimlerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Saha operasyonu sayesinde sahada oluşabilecek sorun ya da ihtiyaçlar anlık tespit edilir ve raporlanabilir. Operasyonu yapan kişi ya da kişiler sahada yaşanan her duruma hâkim ve problem çözme yetilerine sahiptir.

 

Saha Servisi

Saha Servisi, sahada müşterilere destek olan, firma ile aradaki bağı oluşturan, anlık veri alabilen ve ulaştıran, müşterilere hizmet verdikleri alanda bilgilendirme yapan ve tüm aşamaları yönetebilen taraftır. Firmaların saha servisi, uzman, anında karar verebilme ve strateji belirleyebilme özelliklerine sahip, firma uzmanlık alanında eğitim almış kişiler tarafından yapılmaktadır.

 

Teknik Servis

Firmaların ürünlerini satış sonrasında, ürünlerinin kurulumu, arızası, kullanıcı hatasından kaynaklı ürünün işlevini sürdürememesi, üretiminde oluşmuş bir arızası sonucu çalışmaması ya da bakımı için talep ettikleri, ürünün tüm donanımlarına hâkim, ürün hakkında eğitim almış, ürüne müdahale edebilen kişi ya da işlerdir. Teknik Servis; ürüne yanlış bir uygulama yapması sonucunda, ürün tamamen işlevini yitirebilir, kullanılamaz hale gelebilir bu da firma için maddi kayıp, zaman kaybı ve itibar kaybı gibi olumsuzluklara sebep olabilir.  Bu sebeple verilen hizmet firmayı temsil eder. İşletmeler içinde, teknik servis personeli şirketin her prosesinde yer alır ve her birime hâkimdir. Bazı büyük firmalarda uzmanlık alanları farklı olan teknik servis elemanları yer almaktadır.